Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
27-28 MAJA 2022 | ONLINE
REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA
jako filar prewencji wtórnej
chorób układu
sercowo-naczyniowego

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym, 25 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2022 ONLINE, które odbędzie się w dniach 27.05. - 28.05.2022.

Ostatnie dwa lata były pełne trudnych i nadzwyczajnych wyzwań dla rehabilitacji kardiologicznej (RK) w Polsce, w Europie i na całym świecie. Forma naszego corocznego spotkania naukowo- szkoleniowego z uwagi na pandemię Covid-19 będzie miała po raz kolejny formę ONLINE. Uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami również po zakończeniu Sympozjum.

Temat przewodni Sympozjum „Rehabilitacja kardiologiczna jako filar prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego” nawiązuje do podstaw naukowych rehabilitacji kardiologicznej i stosowania ich w praktyce klinicznej u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Rehabilitacja kardiologiczna w każdej formie: szpitalna, dzienna i kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa, stanowi trzon kompleksowego podejścia do opieki nad osobami po zawale mięśnia sercowego, po operacjach kardiochirurgicznych, po implantacji urządzeń do wspomagania pracy komór serca, z przewlekłym zespołem wieńcowym oraz z innymi stanami klinicznymi będącymi wskazaniem do RK. Działania te realizowane są również w okresie pandemii COVID-19. Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum ONLINE adresowane głównie do lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, fizjologów wysiłku fizycznego, psychologów, dietetyków i rehamanagerów, to jest grup zawodowych zajmujących się lub zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do skorzystania z aktualnej wiedzy i doświadczeń wykładowców oraz pozostałych aktywnych uczestników tego naukowego wydarzenia.

 

Szanowni Państwo, zatem w tym roku w dniach 27-28 maja zapraszamy przed ekrany komputerów i innych elektronicznych urządzeń! Do zobaczenia!

Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
dr n. med. Agnieszka Mawlichanów

Przewodniczące Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr. n. med. Michał Gałaszek

Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Komitet Naukowy

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Dominika Szalewska

Współprzewodniczące:
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

Członkowie:
Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr hab. n med. Renata Główczyńska
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Prof. AWF dr hab. n.k.f. Edyta Smolis-Bąk
Dr n. med. Bartosz Szafran

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Dr n. med. Tadeusz Bednarczyk

PROGRAM
SYMPOZJUM

wersja z dnia 25 maja 2022 r.
Piątek 27.05.2022
09:00 – 10:00

I. Sesja inauguracyjna
Prowadzący: Agnieszka Mawlichanów; Michał Gałaszek, Dominika Szalewska

Perspektywa rehabilitacji kardiologicznej i nie tylko...Przemysław Mitkowski (Poznań)

10:00 – 11:15

II. Opinia ekspertów Sekcji RK i FW PTK w zakresie realizacji rehabilitacji kardiologicznej.
Przewodniczące: Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów

 1. Rehabilitacja kardiologiczna podstawą prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego – Dominika Szalewska
 2. Rehabilitacja pacjentów z chorobą wieńcową – Jadwiga Wolszakiewicz
 3. Rehabilitacja po przeszczepieniu serca i po TAVI – Agnieszka Mawlichanów
 4. Rehabilitacja chorych z urządzeniem do wspomagania pracy lewej komory serca lub obu komór – Edyta Smolis-Bąk
11:30 – 12:45

III. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jako indywidualizowana interwencja wielodyscyplinarna.
Przewodniczące: Małgorzata Kurpesa, Dominika Szalewska

 1. Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej – podstawowe założenia, przeciwwskazania oraz metody – Anna Jegier
 2. Optymalizacja farmakoterapii - kiedy i dla kogo? – Małgorzata Kurpesa
 3. Czy to, co najważniejsze, zaczyna się dla pacjenta po powrocie do domu? – Zbigniew Eysymontt
 4. Rola czynników psychospołecznych wpływających na przebieg rehabilitacji kardiologicznej – Anna Mierzyńska
11:30 – 12:45

IV. Leczenie niewydolności serca w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Przewodniczący: Piotr Bienias, Tomasz Rywik

 1. Elektrokardiografia w niewydolności serca – kiedy i jak często? – Piotr Bienias
 2. Kardiologia inwazyjna w niewydolności serca – kiedy i czy u wszystkich? – Maciej Janiszewski
 3. Rehabilitacja kardiologiczna w niewydolności serca – tradycyjna czy telemedyczna? – Krzysztof Sadowski
 4. Przeszczepienie serca – kiedy i dla kogo? – Tomasz Rywik
13:00 – 14:15

V. Farmakoterapia w nowoczesnej prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego w świetle najnowszych wytycznych.

Przewodnicząca: Małgorzata Kurpesa, Agnieszka Mawlichanów

 1. Standardy leczenia zaburzeń lipidowych – Małgorzata Kurpesa
 2. Farmakologiczne metody zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym w migotaniu przedsionków – Beata Średniawa
 3. Aktualne wytyczne dotyczące leczenia cukrzycy – Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
 4. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – Anna Tomaszuk-Kazberuk
13:00 – 14:15

Niewydolność serca w rehabilitacji kardiologicznej.

 1. Pacjent z niewydolnością serca HFrEF – jak leczyć zgodnie z wytycznymi 2021? – Marta Kałużna-Oleksy
 2. Pacjent z dusznością wysiłkową i zachowaną LVEF – jak rozpoznać HFpEF? – Agnieszka Bartczak-Rutkowska
 3. Flozyny – statyny XXI wieku – Ewa Straburzyńska-Migaj
 4. Jak leki stosowane w niewydolności serca wpływają na wydolność fizyczną? – Magdalena Dudek
14:45 – 16:00

VII. Rehabilitacja kardiologiczna – wartość dodana czy cel sam w sobie?
Przewodniczący: Rafał Dąbrowski, Edyta Smolis-Bąk  

 1. Pacjent z chorobą układu krążenia po przebytym COVID-19 – wszystko albo nic. – Iwona Korzeniowska-Kubacka
 2. Pacjent z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową – wyzwanie dla fizjoterapeuty? – Edyta Smolis-Bąk
 3. Rehabilitacja po strukturalnych zabiegach na sercu – kiedy zacząć, co osiągnąć? – Tomasz Chwyczko
 4. Współpraca kardiologa z fizjoterapeutą podczas rehabilitacji kardiologicznej – Rafał Dąbrowski
 5. Psychologiczne bariery w rehabilitacji kardiologicznej – Anna Mierzyńska
14:45 – 16:00

VIII. Kardiologia sportowa. Sport i aktywność fizyczna w kardiologii – gdy niemożliwe staje się możliwe – doświadczenia ośrodków kardiologii w Polsce.
Przewodniczące: Anna Turska-Kmieć, Renata Główczyńska

 1. Czy młodociany po operacji naprawczej wady wrodzonej serca z przeszczepieniem tętnic wieńcowych w dzieciństwie może być aktywny fizycznie – doświadczenia Kliniki Kardiologii IPCZD w Warszawie – Anna Turska-Kmieć
 2. Czy rozpoznanie kardiomiopatii jest zawsze przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej – opinia kardiologa sportowego – Łukasz Małek
 3. Czy pacjent z nadciśnieniem płucnym może być aktywny fizycznie – od teorii do praktyki – doświadczenia Poradni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego – Lidia Tomkiewicz-Pająk
 4. Prawda i mity o nurkowaniu amatorskim u osób z drożnym otworem owalnym - opinia kardiologa sportowego – WUM – Renata Główczyńska
16:15 – 17:30

IX. Sesja AENIT. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna z punktu widzenia arytmologa.
Przewodniczący: Rafał Dąbrowski, Małgorzata Kurpesa, Ryszard Piotrowicz

 1. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna chorych z implantowanymi urządzeniami terapeutycznymi (CIEDs cardiovascular implantable electronic devices) – wytyczne 2021 r. – Ewa Piotrowicz
 2. Co kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna może zrobić dla pacjenta z migotaniem przedsionków? – Małgorzata Kurpesa
 3. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jako "okazja" do zdiagnozowania groźnych zaburzeń rytmu serca, przewodnictwa i dysfunkcji CIED – Bartosz Szafran
16:15 – 17:30

X. Sesja Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rehabilitacja kardiologiczna dla osób w starszym wieku.
Przewodniczący: Tomasz Kostka, Edyta Smolis-Bąk

 1. Ocena funkcjonalna osób w starszym wieku kwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej – Joanna Kostka
 2. Sarkopenia i zespół kruchości w grupie osób w starszym wieku – Tomasz Kostka
 3. Stan odżywienia jako czynnik determinujący skuteczność rehabilitacji kardiologicznej – Agnieszka Guligowska
17:45 – 19:00

XI. Sesja Sekcji Rehabilitacji Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich i Sekcji RKiFW PTK: Postępy w prewencji rozpoznanej choroby układu sercowo-naczyniowego związanej z miażdżycą (ASCVD).
Przewodniczące: Renata Główczyńska, Krzysztof Smarż

 1. Indywidualna interwencja prewencyjna u osób z chorobą układu sercowo- naczyniowego związaną z miażdżycą – Anna Jegier
 2. Sercowo- płucny test wysiłkowy- nowe możliwości w rehabilitacji kardiologicznej – Krzysztof Smarż
 3. Postępy rehabilitacji kardiologicznej u osób z chorobą wieńcową i niewydolnością serca – Ewa Straburzyńska-Migaj
 4. Czas w rehabilitacji kardiologicznej – Renata Główczyńska
17:45 – 19:00

XII. Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii. Nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Przewodniczący: Piotr Jankowski, Agnieszka Młynarska, Tomasz Zdrojewski

 1. Czy i dlaczego powinniśmy oceniać stan neuro-psychiczny pacjenta (stany lękowe, depresja, migrena) – Monika Bąk Sosnowska
 2. Bezpłodność - dlaczego wymaga konsultacji kardiologa – Anna Fijałkowska
 3. Suplementacja witamin i mikroelementów w profilaktyce i leczeniu chorób serca i naczyń – Agnieszka Sarnecka
 4. Czy przebyta infekcja COVID-19 powinna być nowym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia? – Michał Chudzik
Sobota 28.05.2022
09:00 – 10:15

XIII. Badania wysiłkowe u osób zdrowych w 2022 
Przewodniczący: Szczepan Wiecha, Daniel Śliż, Artur Mamcarz

 1. Dlaczego warto precyzyjnie wzynaczać HRmax? – Szczepan Wiecha
 2. Jaki wzór na wyliczenie HRmax jest najlepszy? – Jacek Lach
 3. Cykloergometr vs bieżnia mechaniczna - Które urządzenie wybrać? Czy można porównywać wyniki? – Daniel Śliż
09:00 – 10:15

XIV. Dorośli z wrodzoną wadą serca.
Przewodniczący: Piotr Hoffman, Rafał Dąbrowski

 1. Wprowadzenie do sesji – Piotr Hoffman
 2. Ciąża – problem multidyscyplinarny – Magdalena Lipczyńska
 3. Coraz starsza populacja – doświadczenia własne – Anna Kwiatek-Wrzosek, Ewa Kowalik
 4. Rekreacja, wysiłek fizyczny – zachęcać czy zabronić? – Edyta Smolis-Bąk
10:30 – 11:45

XV. Badania wysiłkowe w mojej pracowni.
Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 1. Testy spiroergometryczne w nadciśnieniu płucnym – Jacek Migaj
 2. Spiroergometria u osób młodocianych z wadami wrodzonymi serca – Anna Turska-Kmieć
 3. Test spiroergometryczny w czasach pandemii Covid-19 – Ewa Straburzyńska-Migaj
 4. Test spiroergometryczny w rehabilitacji – w tym pocovidowej – Bartosz Szafran
10:30 – 11:45

XVI. Sesja Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK.
Ograniczenia w aktywności ruchowej i w rehabilitacji kardiologicznej – wybrane zagadnienia.
Przewodniczący: Iwona Gorczyca-Głowacka, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

 1. Otyłość – Maciej Janiszewski
 2. Wpływ leków kardiologicznych na wydolność wysiłkową – Maria Łukasiewicz
 3. Leki p-c krzepliwe i przeciwplytkowe a ryzyko urazów i krwawień w trakcie wysiłku – Iwona Gorczyca-Głowacka
 4. Miopatia po lekach hipolipolipemizujących – co z wysiłkiem? – Marcin Wełnicki
12:00 – 13:15

XVII. Nowości w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej
Przewodnicząca: Dominika Szalewska, Lidia Łepska

 1. Badania termowizyjne w diagnostyce pacjentów z niewydolnością serca – Magdalena Migaj
 2. Pacjent po przebytym Sars Covid 19 -dylematy kwalifikacji do rehabilitacji – Lidia Łepska
 3. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta w trakcie kwalifikacji oraz po przeszczepieniu płuc – doświadczenia własne – Karolina Lamk, Kajetan Krynicki, Katarzyna Gierat-Haponiuk
12:00 – 13:15

XVIII. Jak rozumieć zmieniającą się kardiologię w 2022 r.?
Przewodniczący: Daniel Śliż, Alicja Baska, Artur Mamcarz

 1. Epidemiologia czynników ryzyka w epoce COVID-19 – Alicja Jodczyk
 2. Odpowiedzialna suplementacja w kardiologii – Daniel Śliż
 3. Medycyna kulinarna – Alicja Baska
13:30 – 14:45

XIX. Sesja Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury PTK oraz Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN.
Telerehabilitacja kardiologiczna w roku 2022.
Przewodniczący: Ryszard Piotrowicz, Grzegorz Dzida

 1. Jak można zreorganizować realizację procedury by stała się bardziej dostępna przy utrzymaniu jakości świadczenia? – Ryszard Piotrowicz
 2. Perspektywa kierownika ośrodka – Ewa Piotrowicz
 3. Perspektywa prawnika – Jan Pachocki
 4. Perspektywa fizjoterapeuty – Jakub Gąsior
 5. Telemonitoring glikemii u dorosłych – stan wiedzy i doświadczenia polskie? – Grzegorz Dzida
 6. Telemonitoring glikemii u dzieci – stan wiedzy i doświadczenia polskie? – Małgorzata Myśliwiec
 7. Podsumowanie – Ryszard Piotrowicz
13:30 – 14:45

XX. Pacjent z PChN w przebiegu cukrzycy typu2 – nowości terapeutyczne i przełom w leczeniu – Marcin Kuniewicz – wykład sponsorowany przez firmę Bayer

15:00 – 16:00

XXI. Sesja prac oryginalnych
Przewodnicząca: Edyta Smolis-Bąk, Dominika Szalewska

 1. Analiza profilu lipidowego pacjentów po zawale serca leczonym angioplastyką wieńcową biorących udział w cyklu rehabilitacji kardiologicznej w kontekście udziału w programie KOS-zawał – Joanna Rogozik
 2. Modelowanie stężenia oksyhemoglobiny i poboru tlenu w fazie regeneracji dla testów progresywnych do odmowy – Małgorzata Żebrowska
 3. Czy pacjenci po przebytej chorobie COVID-19 wymagają rehabilitacji w prewencji wtórnej chorób układu krążenia? – Danuta Łoboda
 4. Analiza czynników wpływających na zwiększenie tolerancji obciążeń wysiłkowych u chorych poddanych wczesnej poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej – Edyta Smolis-Bąk
 5. Ocena wpływu zastosowania różnych form treningu oporowego na wydolność fizyczną i siłę mięśniową u pacjentów po zawale mięśnia sercowego – Piotr Trościanko
 6. Porównanie jakości życia oraz poziomu aktywności fizycznej, depresji i lęku u pacjentów, po implantacji kardiowertera-defibrylatora, w zależności od wskazania do wszczepienia (profilaktyka pierwotna vs profilaktyka wtórna) – Natasza Krauze
16:15

XXII. Zakończenie Sympozjum
Agnieszka Mawlichanów, Dominika Szalewska, Michał Gałaszek

Zobacz Piątek Sobota
SPONSORZY I PARTNERZY
Srebrny sponsor
Biuro Organizacyjne

Avance Galicja Agencja Reklamowa

al. Wielkopolska 29

60-603 Poznań

e-mail: sympozjum@cowalski.pl

 

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

Koordynator projektu

Janusz Kowalski

e-mail: janusz@cowalski.pl

tel. 606 83 43 68

 

CERTYFIKAT INFARMA: 5178

 

16 punktów edukacyjnych PTK